Alle projekter

130313 kvæggræsningen fremmer udvikling af bundvegetation og hæmmer tilgroningen med birk

Skovselskabet Poulsker Aps.

Bidraget den 14. november 2014

Nærværende projekt har som formål, at analysere mulighederne for flersidig anvendelse og beskyttelse af øvre Øle å, Bornholm, komplekset med dets natur- og kulturhistoriske kvaliteter og rekreative værdier. Formålet er gennem dialogbaseret samarbejde med lokale aktører, at udarbejde et katalog af muligheder, der kan danne baggrund for en samlet strategi for bevaring og benyttelse af Øvre Øle å komplekset.

KR. 355.300
dsoog

Danish Society of Open Gardens

Bidraget den 06. november 2014

Ved at skabe større kendskab til de danske haveskatte, byde indenfor i haverne og være med til at give inden- og udenlandske turister positive oplevelser, skaber vi også et incitament for ejerne, til at tilgodese den kulturarv, de er i besiddelse af eller som de administrerer. Og det fører givet vis til bedre vedligeholdelse, haveturisme og igangsættelse af nicheerhverv, som støtter op om de udendørs sanseoplevelser.

KR. 200.000
indsmlig af frugtlegemer i Skotland

DNA baserede teknikker til forskning i nye alvorlige skadevoldere på træer.

Bidraget den 25. november 2013

De danske træer og skove trues af en række alvorlige skadevoldere.

KR. 580.000
4.2 Ny qPCR-maskine

Opgradering af DNA laboratorium.

Bidraget den 25. november 2013

Udstyr til påvisning og analyse af nye alvorlige skadevoldere på træer.

KR. 320.000
Abeis-Slægten

Genetisk resistens mod to nye alvorlige skadevoldere i Abies-slægten.

Bidraget den 25. november 2013

Podninger i normannsgran frøplantage. Der ses meget store forskelle i skader fra træ til træ – fra næsten dødt til stor set uskadt.

KR. 450.000
krydsning af træer

Nyt forsknings- og forsøgsmateriale via krydsning af træer i Aboretet.

Bidraget den 25. november 2013

Ved at krydse forskellige træarter vil vi undersøge om hybrider kan give forøget vækst og dermed større biomasseproduktion.

KR. 400.000
Træforsyning Sydøst Sulawesi

Frø og planteskole på Sulawesi.

Bidraget den 25. november 2013

Videnformidling om decentral træforsyning – udvikling og afprøvning i praksis i Sydøst Sulawesi i Indonesien.

KR. 1.100.000
SKITSE, UDKIGSTÅRN KOMGENSHUS HEDE (2)

Kongenshus mindepark, udsigtstårn.

Bidraget den 02. maj 2013

Opførelse af udsigtstårn på Kongenshus Hede til gavn og glæde for det almennyttige.

KR. 770.000
Gl. Strand

Gl. Strand, gårdhave.

Bidraget den 17. april 2013

Med projektet GårdHave ønsker det at gøre Kunstforeningen Gl. Strands gårdareal synligt.

KR. 419.693
Glorup sti i parken

Glorup Gods, grustier m.v.

Bidraget den 13. januar 2013

I forbindelse med den brede renovering der i øjeblikket pågår på Glorup Gods.

KR. 250.000
Skovens Dag

Skovens dag

Bidraget den 05. november 2012

Næsten alle danskere kender og elsker skoven, og skoven er et af de mest værdsatte steder for oplevelser i fritiden.

KR. 400.000
Helseskoven

Helseskoven, Aboretet Hørsholm.

Bidraget den 03. juni 2012

Den overordnede ide med Helseskoven er at designe og anlægge skovområder i Hørsholm Aboret, som skal bidrage til fremme af folkesundheden.

KR. 250.000