Illustrationer til bogprojekt om gamle danske æblesorter

Bidraget den 16. maj 2022

I forbindelse med bogprojektet om gamle danske æblesorter, som er støttet af fonden, søges om midler til udarbejdelse af håndmalede, botaniske tegninger af ca. 100 æblesorter til brug i bogen. Botanisk illustration er en anerkendt teknik, hvor frugtsorter tegnes efter friske frugter, hvilket er den absolut bedste og mest naturtro måde at gengive æblesorter på. Illustrationerne vil understøtte bogens faglige budskab, gengive danske æblesorter som ikke tidligere er illustreret i litteraturen, og desuden bidrage bogen med stor kunstnerisk værdi som kan medvirke til at øge dens udbredelse.

KR. 169.429

Yderligere bevillinger

Formidling af naturoplevelser og indgang til Kattrup Vildnis

Bidraget den 16. maj 2022

Formidlingsprojektet indeholder elementer for at øge gæsternes oplevelse i Kattrup Vildnis: en informationsplads, en oplevelsessti og en udstilling i ”Naturens Hus”. Lave stenmure omkranser samlingsstedet, en ovale plads med orienteringsskilte og hjemmehørende træer samt adgangsvej til en 350m lang boardwalk. Oplevelsesstien traversere mosen med dens biodiversitet og giver forbindelsen til Kattrup Vildnis. Ved hjælp af […]

KR. 318.927

Det Grønlandske Arboret IV – komplettering af registreringer

Bidraget den 16. maj 2022

Gennem en årrække har vi med støtte fra GBHF arbejdet for at registrere træerne i det Grønlandske Arboret, således at samlingen kan benyttes til inspiration for træplantere og til brug for videnskabelige studier. Med dette projekt ønsker vi at fortsætte registreringer i den store, nyere del af plantningerne, således at de fleste overlevende plantepartier er […]

KR. 499.021

Sundhedsindikatorer i skoven: Undersøgelser af mikrobiomets genetiske sammensætning og funktion

Bidraget den 16. maj 2022

Skove er vigtige for omstillingen imod en biobaseret økonomi med reducerede klimaeffekter, og det er essentielt at skovene forbliver sunde og robuste. Undersøgelser viser at det overjordiske mikrobiom kan have en beskyttende effekt og indflydelse på træers sundhed. I dette projekt vil vi indsamle eDNA fra skove og benytte metagenomisk sekventering. Vi vil kigge på […]

KR. 695.000

Tørkerobuste egetræer (PanOak)

Bidraget den 16. maj 2022

Dette projekt skal udvikle et redskab til at finde egetræer, som kan modstå ekstreme tørkeår. Vi udnytter, at der er i Sydeuropa findes egearter, som er tilpasset mere tørre år, og som er tæt beslægtede med vore hjemmehørende egearter. Vi bruger træer fra en dansk skov, fra Arboretet og resultater fra andre af vores studier […]

KR. 599.835