Formål og ledelse


Fonden blev oprettet i 1977 af grosserer Godfred Birkedal Hartmann.

Forskningsfondens almennyttige formål søges opfyldt ved:

  • at yde støtte til forskning inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugserhvervet.
  • at yde støtte til institutioner med botaniske haver, aboreter m.v.
  • at yde støtte til, genopretning og vedligeholdelse af natur og grønne arealer af særlig landskabelig værdi.
  • at yde støtte til den danske kulturarv, f.eks. ved at bidrage til genopretning af grønne områder og parkanlæg på danske slotte og herregårde.

Ydet støtte skal således have et almennyttigt/almenvelgørende formål. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, hvor formålet er studiestøtte-, rejser eller ophold.

Bestyrelse:

  • Formand Læge Niels Hartmann.
  • Næstformand advokat Michael Budtz, advokatfirmaet Kromann Reumert.
  • Medlem Mette Christensen, vicepræsident Sø- og Handelsretten.
  • Medlem Otto Reventlow, direktør International Woodland Company.

Administrator:

  • Fondschef Anne Mette Bruun

Revisor:

  • Danske Bank, Forvaltningsafdelingen.