Skovselskabet Poulsker


Græsning med dådyr og kvæg – et led i reetablering af lysåbne skovlandskaber på Bornholm.

Afgræsning kan bruges til at fremme biologisk mangfoldighed, skabe åbne græsningsskove samt pleje skovenge og andre åbne områder. Dådyr tager mange græsser, og deres afgræsning minder en del om kvægets. Dådyr er bedre end rådyr som i høj grad bider træer og buske. Afgræsning med dådyr øger biodiversiteten.

I dag er der flyttet rødbrune dådyr fra Jægersborg Dyrehave til Bornholm.

Vil du se mere om Poulsker Plantage se: http://367ture.dk/site/Poulsker_Plantage/