Skov & Landskab, De Danske Linde.


Første mål i projektet har været at udvikle DNA-markører, der kan bruges til at undersøge de kultur- og naturhistoriske problemstillinger som knytter sig til Lind i Danmark.

De kulturhistoriske studier har undersøgt plantematerialet, som er anvendt i gamle lindealleer i en række nordsjællandske slotsparker. De foreløbige resultater viser, at der kun er to kloner der har været det foretrukne valg, gennem den lange periode hvor der blev anlagt lindealleer (1700-tallet)

De naturhistoriske studier undersøger den genetiske struktur i nogle udvalgte naturlige lindebestande, bl.a. for at afgøre om det er vegetativ eller kønnet formering (rodskud versus frøformering) der har været fremherskende de sidste tusinder af år.

Vil du se mere om Skov & Landskab gå til: http://sl.life.ku.dk