Skov & Landskab, sunde asketræer.


I Danmark er almindelig ask (Fraxinus excelsior) eneste naturligt forekommende asketræart, men i andre dele af verden findes en række andre arter af ask.

Der er i dag usikkerhed om hvorvidt disse arter er i farezonen for asketoptørre, hvis svampen introduceres til disse verdensdele. Vi undersøger hvilke andre arter af ask der er modtagelige overfor sygdommen.

Baseret på den verdensomspændende indsamling af ask der findes i aboretet i Hørsholm, måler vi de forskellige arters respons på svampen. Vi registrerer symptomudvikling og leder efter DNA spor af svampen under naturlige forhold i aboretet. Desuden inficerer vi podninger af forskellige arter med svampen og måler i hvilket omfang de skades. Vi har også undersøgt om der dannes svampefrugtlegemer på et fåtal af arterne. Vi forventer at disse arter kan være vært for svampen på lige fod med vores hjemhørende ask.

Vil du se mere om Skov & Landskab gå til: http://sl.life.ku.dk