Danmarks fremtidige træarter.


Drivhuseffekten forudsiges at ændre det danske klima væsentligt, således at vi om 100 år vil opleve forhold der med hensyn til temperaturer og nedbør minder om forholdene i Sydfrankrig. Dermed må man forvente at trævegetationen i Danmark også vil ændre sig væsentligt, og at mange nye arter vil kunne etableres i Danmark.

For at beskytte de genetiske ressourcer af træer og sikre at der er tilpassede træer i fremtiden, er det vigtigt at kunne forudsige hvilke arter der vil trives i hvilke klimater. Aboretets samling er her helt unik, fordi tusinder af arter gennem tiderne er blevet introduceret og testet. Det vides allerede at en række områder rummer mange arter som kan vokse i Danmark, men der er kun lavet begrænsede systematiske analyser af introduktionerne.

Projektet studerer vigtige slægter af træer og deres introduktionshistorie i Aboretet. Baseret på en analyse af hvilke nuværende områder der har klimater som ligner det forventede fremtidige klima og en systematisk analyse af introduktionshistorien vil vi forsøge at identificere arter som vil kunne bruges af skov- og havebrug i fremtiden.

Vil du se mere om Aboretet, Hørsholm se: http://sl.life.ku.dk