Skovens dag


Næsten alle danskere kender og elsker skoven, og skoven er et af de mest værdsatte steder for oplevelser i fritiden.

Men næsten ingen kender skovbruget eller hvad skovdrift betyder for skovens udseende, naturen, miljøet og skovgæsterne.

Projektets formål er at udvikle de private og kommunale skoves deltagelse i Skovens Dag med henblik på:

  • at øge danskernes viden om og forståelse af skovbrug.
  • at øge danskernes glæde ved og gavn af selv at bruge skoven.
  • at øge dialogen mellem danskerne og skovbruget.

Vil du vide mere om Dansk Skovforening se: http://www.danskskovforening.dk