Glorup Gods, grustier m.v.


I forbindelse med den brede renovering der i øjeblikket pågår på Glorup Gods, og hvor det forventes at åbning for offentligheden sker i maj måned 2013, har Fonden i forlængelse af tidligere bevillinger givet tilsagn om et yderligere beløb, således at der kan etableres grussti, at trappe og bro bliver renoveret til en bedre kvalitet og holdbarhed, samt at der foretages en renovering af formidlingshus.

Vil du se mere om Glorup gods se:http://glorupgods.dk/