Kongenshus mindepark, udsigtstårn.


Det er et stort ønske fra de besøgende på Kongenshus Hede om at kunne opnå den optimale naturoplevelse, som det vil være fra et udkigstårn, der kan skue 360 grader ud over hede landskabets helt særlige plante- og dyreliv. Udkigstårnet udføres med elevatorlift, så det er opnåeligt og tilgængeligt for bevægelseshæmmede.

Projektet har til formål at styrke oplevelsen på Kongenshus Hede som et autentisk udflugtsmål, der øger kvaliteten, tiltrækker flere danske og udenlandske besøgende, og styrker den lokale udvikling. Videre er formålet at supplere og kvalificere de eksisterende natur-, kulturarv- og kulturhistoriske formidlingstiltag på Kongenshus Hede og forbedre opnåeligheden og tilgængeligheden til disse for alle.

Vil du se mere om Kongeshus Hede, se: http://www.kongenshus.dk/