Frø og planteskole på Sulawesi.


Forsyning med kvalitetsfrø og godt plante materiale til træplantning i troperne er til gavn for skovfolk og bønder, der planter og dyrker træer, som en del af deres livsgrundlag. Især det sidste led – at nå de mange bønder, der dyrker træer – har vist sig at være en stor udfordring. Samtidig rummer det et enormt potentiale, da landbrug kombineret med træer er en afgørende del af indtægtsgrundlaget for mere end 500 millioner bønder i troperne.

Danida Skovfrøcenter som i dag er integreret i Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet har med udgangspunkt i Aboretet i Hørsholm arbejdet med udvikling af decentrale træforsyningsmodeller for at sikre, at kvalitetsfrø og godt plante materiale er tilgængeligt for bønder i ulande, bl. a. i Indonesien. På Sydøst Sulawesi  gennemføres aktuelt et egnsudviklingsprojekt, der har en stor træplantningskomponent, hvor projektet skal bidrage til at sikre forsyning med kvalitets træfrø.

Vil du se mere om IGN og Aboretet, se www.ign.ku.dk