KR. 320.000

Opgradering af DNA laboratorium.

Bidraget den 25. november 2013

Et effektivt DNA laboratorium er afgørende for at kunne analysere skovtræers genetik. For tillige at kunne undersøge samspillet mellem skadevoldere og værtsplanter, er det nødvendigt med teknikker til påvisning, identifikation og analyse af udvalgte skadevolder på syge træer.

Vil du se mere om IGN og Aboretet, se www.ign.ku.dk