KR. 250.000

Kongenshus Mindepark informationssystem.

Bidraget den 17. november 2014

Der tilstræbes et informationssystem på samme høje niveau, og herunder digital formidling, som Naturstyrelsen og Friluftsrådet med succes har etableret flere steder rundt om i Danmark.

Når de besøgende bevæger sig rundt på den 1.200 ha store fredede hede ad vandreturene, der fører frem til 13 lokaliteter af særlig natur- og kulturhistorisk interesse, er der desværre ikke et tilsvarende informationsniveau som ved udkigstårnet. Det vil man gerne råde bod på og ændre, så der bliver harmoni i formidlingen af natur, kultur og historie overalt i Kongenshus Mindepark.

Der vil blive etableret en digital oplevelsesrute for børn i børnehøjde, som en integreret del af formidlingen i Mindeparken.

Der er endvidere planlagt 2 nye vandreruter på heden, der ud over natur- og kulturoplevelsen vil føre frem til historiske spor fra 2. verdenskrig.