Field Biology


Field Biology er skrevet på engelsk af Esbern Warncke for en international læserkreds og med speciel tanke på de mange udenlandske studerende i Danmark. Bogen er et redskab for alle, der ønsker at undersøge naturen, og den redegør for forberedelse, organisering og gennemførelse  af undersøgelser af biologiske samfund og økosystemer, enkeltorganismer og populationer. Den lægger vægt på databeskrivelse, enkle fremgangsmåder og brug af nye teknikker ved opsamling af data samt giver vejledning i præsentation og offentliggørelse af data. Bogen har været stærkt efterspurgt og værdsat internationalt, se anmeldelser på www.saxo.com.

Fonden støttede i 2011 oversættelse og omlægning til udgivelse af bogen på engelsk på elektroniske medier. I 2015 støttes oversættelse og elektronisk udgivelse på andre sprog, i første omgang fransk, spansk og tysk, – så den i endnu højere grad bliver til gavn for  forskere og studerende verden over.