Klimatilpasning i træer


Teorien er, at de ydre forhold under de tidligste stadier af plantens tilblivelse er afgørende for plantens tilpasning til omgivelserne. På Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet, er der for nordmannsgran udviklet en metode til vegetativ formering, som kaldes kunstig kimdannelse (Fig. 1). Ved denne metode foregår alle de tidligste stadier af kimdannelsen under kontrollerede forhold i en petriskål på laboratoriet. Det er det ideelle forsøgsmateriale til undersøgelse af epigenese hos planter.
En indsigt i den molekylære baggrund for denne mekanisme vil være vigtig for en forståelse af træers muligheder for tilpasning til klimaændringer. Det ansøgte projekt kan også få meget stor praktisk og økonomisk betydning for danske juletræsproducenter, hvis det viser sig, at epigenetisk kontrol kan styre dyrkningsmæssigt vigtige faktorer som udspringstidspunkt i nordmannsgran.

Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk