Det Grønlandske Arboret – II, 2016-2017: Et grønnere Grønland?


I det sydøstlige Grønland ved Tunulliarfik (Skovfjorden) er der gennem de seneste 60 år plantet tusindvis af træer. Faktisk findes i området et par træer, som stammer helt tilbage fra såninger i 1892. Med støtte fra G.B. Hartmanns Fond gennemførtes i 2013 opmålinger af en række træer i samlingen for at undersøge hvordan de klarede det barske klima, hvor hurtigt de kan vokse og om de kan producere spiredygtige frø. I dette projekt Det Grønlandske Arboret – II genmåles mange af træerne, der udvides med helt nye målinger og boreprøver, og det store datasæt analyseres og sammenholdes med historiske klimatal fra området. Det Grønlandske Arboretet med træarter fra Nordamerika, Asien og Europa er også et interessant udflugtsmål. Som led i projektet påsættes derfor skilte på udvalgte træer i samlingen til glæde for publikum og af hensyn til den fremtidige dokumentation.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Eksempel på skilt som sættes på udvalgte træer i det Grønlandske Arboret.