Udvikling af internetbaseret formidling af langsigtede skovforsøg


Sektionen Skov, Natur og Biomasse ved Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning (IGN), Københavns Universitet, har løbende hundredvis af skovforsøg kørende indenfor bevoksningspleje mv., som kan strække sig over lang tid, – op til flere hundrede år. Det er vigtigt at information herom er let tilgængelig for alle relevante instanser/personer – ikke mindst forskere og forsøgsværter – på moderne platforme. Dette både for at sikre vedligeholdelse af afmærkning af forsøgsområder og -træer og for at undgå utilsigtet hugst i et forsøg, samt for at sikre udbredelse af kendskab til forsøgene blandt andre danske og internationale forskere samt skovererhvervet og offentligheden i øvrigt. Projektet tager sigte på optimering af denne informationsformidling til de forskellige specifikke anvendelser.

Bla. vil den præcise placering af forsøgene blive angivet med UTM-koordinater, der kan downloades til forsøgsværters egne kortsystemer, og bruges til digitale pas-på-kort til entreprenører.

Der henvises til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltnings (IGNs) hjemmeside, hvor den samlede formidling af de Langsigtede feltforsøg er placeret:   http://ign.ku.dk/om/kort-over-langsigtede-feltforsoeg/