Netværk af arboreter og botaniske haver som “early warning” mod invasive arter


Invasive arter udgør en stigende trussel mod den hjemmehørende biodiversitet kloden rundt. Ofte opdages de invasive organismer først 8-12 år efter, at de har etableret sig, og de negative konsekvenser allerede er omfattende. Et nyere, verdensomspændende initiativ søger at udnytte den unikke mulighed, som ligger i arboreter og botaniske have over hele kloden. Man vil simpelthen systematisere en analyse af dén erfaring, der hér findes om eksotiske planter og træers skæbne under andre himmelstrøg til at vurdere deres følsomhed for eksotiske skadevoldere før skadevolderne eventuelt måtte komme til hjemlandet for de introducerede arter.  Som en begyndelse er danske frø af udvalgte træarter sendt til udsåning på de andre kontinenter. Desuden vil danske træsamlinger blive gennemgået for oplysninger om eksotiske træarters skæbne hér.

Et netværk af arboreter over hele verden udgør en unik mulighed for ’Early warning’. Dette kan ske ved at iagttage hvilke eksotiske insekter og svampe, der kan leve på vore hjemlige træarter, og dermed have potentialet til at udvikle sig til invasive arter, hvis de blev indslæbt hertil.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Arboretet i Hørsholm.