Søholt Gods: Renovering af barokhaven fra 1600-tallet


Den gamle barokhave med rødder tilbage i 1690’er blev retableret i 2009 baseret på en donation fra Realdania, men en en del planter gik til under et meget vådt forår i 2010. Nærværende projekt går ud på at at retablere det ødelagte samt videreudvikle haven ved indkøb og plantning af yderligere træer, buske, stauder og forårsblomster samt etablere et orangeri til foredrag og bespisning af de mange tusinde besøgende i haven, herunder mange grupper.

Foto: Orangeriet