Lerchenborg Gods: Retablering af fredet lindeallé


Siden 1980 har godset løbende arbejdet på at bevare bygningerne, haven og landskabet som det helstøbte barokanlæg fra 1700-tallet, det er. De symmetriske  bygninger og haveanlæg er  bundet sammen til en helhed af et allésystem med hovedalléer og tværalléer, som i barokkens ånd fortsætter som allébeplantede veje mod nord, syd, øst og vest langt ud over havens grænser.

Landevejsalléerne er fredede i henhold til Naturbeskyttelsesloven. De fleste af dem var i begyndelsen af 1990’erne i så dårlig stand, at de blev ryddet og erstattet af nye lindeallétræer, sponsoreret af kommunen og en række virksomheder og fonde. Disse nye træer er  nu i god vækst og medvirker som betydningsfulde landskabselementer i til oplevelsen af herregårdslandskabet. Den sydlige allé var imidlertid ikke så medtaget som de øvrige og blev derfor ikke udskiftet , før man i 2011 måtte konstatere, at den var så medtaget, at man måtte ty til fældning.

Det støttede projekt består i genetablering af den sydlige allé i 350 m længde ved plantning af 102 stk. Kejserlind, som er den sort, der er benyttet ved de øvrige alléer.

Foto: Lerchenborg, den centrale del af hovedbygningen.