Epigenetisk regulering af tørketolerance i Nordmannsgran


Epigenetik (latinsk: ”oven på genetik”) er en betegnelse for, at eksterne forhold, f.eks. vejret, under dannelsen af frø eller kim i moderen kan påvirke afkommets egenskaber, når de bliver voksne.

Formålet med dette projekt er at undersøge, om der kan påvises en epigenetisk påvirkning af forskelige niveauer af tørkestress i forbindelse med somatisk embryogenese i Nordmannsgran.
Hvis det er muligt at reducere væksten og skabe mere tørkeresistent materiale gennem vævskultur, vil det kunne revolutionere dyrkningen af Nordmannsgran og potentielt set også andre træarter i Danmark.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Kimplanter af Nordmannsgran dannet ud fra forskellige embryoer under somatisk embryogenese.