Renovering af Tisvildelejemolen


Den gamle fiskermole i Tisvildeleje genopbygges svarende til den funktion den havde i 1944.

Molen har stor lokalhistorisk betydning og er en slags vartegn for byen, hvilket understreges af, at den er flittigt brugt som motiv af en række kunstnere og i omtaler af Tisvilde. Molen blev oprindeligt opført i 1906 af lokale fiskere som læsted til landing af fisk. Den fungerede som værn mod havet når fiskerne skulle trække deres både op på stranden. Badelivet blomstrede også op og den første mole blev erstattet af en mere solid mole i 1944, da der var 37 fiskere i byen. Molen blev benyttet af erhvervsfisker frem til 1980, hvor den sidste fisker lagde op. I 1996 gennemførte Helsinge kommune en nødtørftig reparation af molen, der ikke siden har været vedligeholdt. Molen er nu under hastig nedbrydning, og i dag er der kun  nogle sten og en række pæle tilbage.

Med en renovering af den mere end 100 år gamle mole vil rigtig mange kunne få stor glæde af molen og stranden i fremtiden.

Projektet støttes desuden af Naturstyrelsen og Gribskov Kommune.