Vurdering af bærkvalitet i danske genressourcer af almindelig blåbær (V. myrtillus) – Ny viden til sortsudvikling og genbevaring


Den vildtvoksende danske blåbær har et stort udviklingspotentiale som ny dansk bærgrøde på grund af attraktiv smag, sunde indholdsstoffer og høje markedspriser. Institut for Fødevarer har indsamlet over 100 kloner af blåbær fra 39 populationer fra hele Danmark, som er plantet i sammenlignende klonforsøg i Årslev. Klonerne er indtil nu beskrevet i forhold til vækst, hårdførhed, blomstring, sygdomsmodtagelighed og første data for bærudbytte er opnået i 2016. Viden om bærkvalitet, især smag og sunde indholdsstoffer, mangler dog før sorter til dyrkning kan udpeges. Projektet vil undersøge den tekniske bærkvalitet og indholdsstoffer af betydning for smag og sundhed i alle kloner i samlingen og anvende dette til samlet at udpege 3-5 sorter af almindelig blåbær, som vil være de første selekterede sorter i verden af denne art. Dette vil bidrage afgørende til udvikling af almindelig blåbær som en ny dansk økonomisk og miljømæssig bæredygtig bærproduktion, den første kommercielle plantageproduktion i verden af denne art. Resultaterne vil også give ny viden til optimering af in situ genbevaring af Danmarks vilde blåbær populationer.