Holsteinborg: Renovering af den østlige del af haven, herunder Grettes Allé


Holsteinborg Gods er en gammel sædegård fra 1357, som under navnet Braade var en hovedgård under Roskilde bispestol. Gården ligger i Holsteinborg Sogn i Slagelse Kommune. Hovedbygningen er opført i 1598-1639-1649.Efter adelsslægten Trolles overtagelse af godset, ændrede det navn til Trolholm omkring 1562, og godset fik sit nuværende navn i forbindelse med slægten Holsteins overtagelse af godset i 1707.

I årene op til 1725 gennemførtes en større modernisering af hovedbygningen og anlæggelse af et stort barokt haveanlæg præget af store alléer, hvor den store midteallé markerer det samlede anlægs symmetriakse og andre alléer delvist indrammer haven. Midteralléen, hvoraf en del hedder Grettes Allé, løber fra hovedbygningen igennem parken og ud i landskabet ned mod Bisserup.

Projektet består i rydning af selvsåede træer og anden vegetation samt gamle medtagne hække, plantning af nye hække renovering af hegn og de dobbeltsidede stengærder, genplantning af udgåede allétræer mm. Det vil altsammen genskabe det betagende panoramiske vue ud over vandet, Holsteinborg Nor, – med Omø midtfor og Glænø som en stor hval i mellemgrunden- og smålandshavets flade med mange øer i baggrunden, til glæde for både turister, der besøger haven, og trafikanter, der passerer forbi på Marguarite-ruten, som løber udenfor haven parallelt med Midteralléen.