Landskabsudvikling ved refugiet Ørslev Kloster


Fonden støtter sammen med en række andre fonde og institutioner et omfattende resturerings- og udvikliklingsprojkekt for Ørslev Kloster til 51 mio. kr. Herved fremtidssikres det 800 år gamle nonnekloster, som ligger ved Limfjorden, og som siden 1969 har givet arbejdsro til over 40.000 refugiegæster og 20.000 rekreativt og kulturelt besøgende årligt. Der afholdes over 100 rundvisninger om året og forskellige events, som tiltrækker mange mennesker. I landskabet omkring Klosteret er der etableret madpakkehus, shelter, muldtoilet, danseplads, stier og broer, og et korps af mange frivillige fra lokalområdet hjælper til med pasning og pleje af arealerne.

Ud over restaurering og fornyelse af bygningernes vægge, døre, vinduer, tekniske installationer og etablering af 11 nye værelser, nyt trappeforløb mm skal landskabet ved Klosteret med have, enge og skov udvikles, så elementer fra kloster- og herregårdstiden genforankres i det naturlige miljø, og der skal fremmes grobund og habitat for planter og dyr på en bæredygtig måde, som en slags naturrefugium, der komplimenterer refugiet bag murene. Planen er ikke en klassisk klosterhave, men derimod at bevare og udvikle træer, reliktplanter, frugt og bærbuske, der har rod i landskabet, – planterne skal fremelskes i deres oprindelige biotoper. Med tiden vil stedet emme af styrket arts- og biodiversitet.

Projektet er også støttet af: Realdania, Sparinvest Fonden, Slots- og kulturstyrelsen, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Augustinusfonden og A.P.Møllerfonden.