Naturlig tilgroning i skovrejsningsområder – fra begrænsninger til muligheder.


I det intensivt opdyrkede og urbaniserede danske landskab udgør skovrejsning det største udlæg af nye arealer, hvor naturen kan tilgodeses, og biodiversiteten få lov til at udvikle sig på ’egne præmisser’. Til trods for nationale anbefalinger om udpræget brug af naturlig tilgroning og udvikling af metoder til delvis naturlig tilgroning i forbindelse med skovrejsning, bruges sådanne naturnære metoder i meget begrænset omfang i eksisterende skovrejsningspraksis. I dette projekt har vi samlet forskere og praktikere fra vegetationsøkologi, landskabsarkitektur og skovdyrkning i et tværdisciplinært samarbejde. Formålet er, at undersøge naturlig tilgroning i tid og rum, og som noget nyt, har vi i løbet af 2018 etableret 1:1 demonstration af innovative metoder til delvis naturlig tilgroning i to skovrejsningsprojekter. Demonstrationsområder giver mulighed for at udvikle ‘scenarier’ for hvordan de afprøvede metoder kan understøtte ønskelige successionsforløb i tid og rum. Resultaterne vil give viden.

Projektet støttes også af Naturstyrelsen og 15. juni Fonden.

Foto: Nané Kølgaard Pedersen