Styning af lindetræer ved barokhaven på Gl. Holtegaard


Med støtte fra Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond er Gl. Holtegaard ved at få stynet sine over 250 år gamle lindetræer. Træerne blev plantet af kgl. hofbygmester Lauritz de Thurah, der anlagde Gl. Holtegaard i 1756-57 som sin sommerbolig med tidstypisk barokhave. I dag fungerer Gl. Holtegaard som kunsthal. Hovedbygningen har siden 1918 været fredet, og i slutningen af 1970erne gennemførtes en gennemgribende renovering, som blev belønnet med Europa Nostra-prisen.

Barokhaven blev reetableret i 2009 efter gamle tegninger og kobberstik af stedet og bruges aktivt som både udstillings- og formidlingsrum. De 164 lindetræer blev sidst stynet i vinteren 2012/13, så styningen var tiltrængt. Gl. Holtegaard retter en varm tak til Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond for bevillingen til styningen, der blev igangsat 1. marts og er planlagt til at være tilendebragt efter påske.