Skovdyrkning som fremmer sunde asketræer


Gennem de seneste 15 år er det gået voldsomt tilbage for asketræerne i hele Europa. Det skyldes en svamp (Hymenoscyphus fraxineus), som stammer fra Asien. I Asien lever svampen i harmløst samspil med lokale askearter. Men efter den ubevidst blev indslæbt til Europa, har den skabt store problemer. På rekordtid har den spredt sig over hele Europa og i løbet af få år, har svampen skadet askeskovene i stort set hele Europa. Siden svampen først duggede op, er der over det meste af Europa blevet forsket i, hvad man kan stille op med sygdommen, og danske forskere har fra starten været meget aktive i dette arbejde.

Dette projektet skal bidrage til at omsætte den opnåede viden til konkrete tiltag, som kan fremme genskabelse af sunde askeskove. Projektet kombinerer viden om asketræernes vækst, biologi, foryngelse og skovdyrkning med nyeste viden om asketoptørre-svampens biologi, dens evne til at skade asketræerne og asketræernes genetiske evne til at modstå svampen. Viden sammenstilles og integreres i en model, som kan afsløre, hvordan man gennem skovdyrkning bedst kan understøtte genskabelse af sunde askeskove. Projektet vil føre til konkrete anbefalinger til de danske skove, men resultaterne forventes at blive værdifulde for hele Europa. Projektet udføres af forskere fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (https://ign.ku.dk/forskning/) i samarbejde med forskere fra andre Europæiske lande.