Fremtidens mosaikskov – bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg


Bæredygtigt og aktivt forvaltede skove og landskaber er blandt de mest kraftfulde og omkostningseffektive redskaber, som vi råder over til at håndtere CO2-problemetog bæredygtighedsudfordringen i det hele taget. I projektet om fremtidens mosaikskov påbegynder vi i Bodilsker og Poulsker Plantager på Bornholm etableringen af danske demonstrationsforsøg med det formål at skab en stærkere platform for kommunikation, dokumentation og udvikling af praksis inden forskovbrug og skovrejsningen.

Platformen etableres i samarbejde med IUFRO (Int. Union of Forest Research Organizations, www.iufro.org) og andre medlemsorganisationer. I de konkrete demonstrationsforsøg på Bornholm, er der især fokus på at demonstrere og dokumentere vildtrobuste og omkostningseffektive metoder til etablering et relevant spektrum af træartsblandinger med stor tilpasningsevne, men målrettet forskellige målsætninger i fremtidens mosaikskov. Dele af mosaikken vil primært målrettes natur indhold, mens andre dele rettes mod at opfylde verdens stigende behov for træ.