Renovering af Holsteinborgs victorianske have


I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i Danmark og er derfor en enestående kulturarv i havekunsten, som fortæller om herregårdens daværende selvforsyning ved dyrkning af frugt og afgrøder. Restaureringen af den victorianske køkkenhave har særligt fokus på plante-og vækstmæssige forhold, så havens større dyrkningsemner med bl.a. frugtlund genskabes, de oprindeligt anlagte dyrkningsparceller tydeliggøres ved opdeling med stier/grønne kiler og den helt centrale nord-sydgående kørevej, mellem kirsebærtræerne, genskabes for på den måde at bevare haven for eftertiden.

Hjemmeside: www.holsteinborg.dk