Vidensbank for erhvervsuddannede arborister og træplejere


Ideen med dette projekt er at udarbejde en platform, der virker som en vidensbank ved at samle det nuværende undervisningsmateriale for arborister ét sted samt sikre, at materialet kan anvendes af elever med dyslexi, eller som har svært ved at læse. Den primære målgruppe for projektet er skov-og naturteknikkere med specialet arborist, AMU-kursister og personer, der arbejder med træpleje.

Det overordnede formål med projektet er at: styrke anvendelsen af de undervisningsmaterialer der er ved at strukturere og synliggøre det, gøre opdatering nemmere for den enkelte underviser, gøre UV-materialet tilgængeligt under hele uddannelsen for elever, kursister og underviserne imellem, øge tilgængeligheden ved at det er samlet et sted, samt bevare tilgængeligheden, når uddannelsen er afsluttet.

Ved at lave en vidensbank der indeholder al skovskolens undervisningsmateriale inden for arboristområdet, vil det give elever og kursister et overblik over, hvilke materialer der bruges samt et overblik over det samlede pensum, man skal have kendskab til ved uddannelsens afslutning. Når materialet er samlet på denne måde, er det også tilgængeligt efter uddannelsens afslutning, hvilket er en væsentlig del af formålet med dette projekt. Da materialet vil blive opdateret løbende vil færdiguddannede skov- og naturteknikkere med specialet Arborist også kunne holde sig fagligt opdateret.