Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof?


Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Bøgetræ er den største enkeltstående træressource i de danske skove. Dette projekt vil finde nye muligheder at udnytte danskdyrket bøgetræ som råstof i den grønne omstilling af samfundet. Projektet vil både se på potentialet for at skabe holdbare træprodukter af bøgetræ til udendørs brug via modificering, samt forsøge at udnytte savsmuld, afskær, bark og grene til bioraffinering. Herved nedbrydes bøgetræsresterne til sukkerstoffer, som derefter er råstof til biobrændstoffer og biokemikalier. Resultaterne vil lægge grunden til en bedre udnyttelse af træressourcen og på sigt skabe større værdi fra de danske skove, samt gavne den grønne omstilling af samfundet.

Projektet udføres af forskere ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Sektion for Skov, Natur og Biomasse. Læs mere om forskerne her.