KR. 820.000

Øget klimatolerance i skov – forbedring af skovtræers tørkeresistens ud fra dronebaserede målinger

Bidraget den 10. januar 2022

Tørke kan være en alvorlig trussel mod unge skovkulturer og kan også svække ældre træer, og dermed hele skoven. Dette sås i Danmark i 2018 og sådanne ekstreme tørkeperioder forventes at blive hyppigere fremover. En indlysende måde at imødegå den fremvoksende skovs udsathed på er, at der i fremtiden plantes mere tørkeresistente træer. For at kunne identificere og udvælge træer med stor tørkeresistens, er det nødvendigt med en hurtig og pålidelig måling af karaktertræk i træer, som er direkte forbundet med tørkestress. Og som samtidig kan anvendes på mange træer over store arealer – så de bedste individer til den fremtidige skov kan identificeres. Projektet vil etablere en innovativ metode, der beskriver tørkestress hurtigt og præcist. Dette ved brug af dronebaserede målinger i skovbevoksninger, der valideres ved brug af samme metodik i et kontrolleret eksperiment i planteskolen. Den nye højteknologiske metode kan revolutionere effektiviteten af skovtræforædlingen for klimaresistens og give et værdifuldt værktøj til sundhedsvurdering af skovene. Metoden udvikles i en egnet forsøgsart – men har potentiale for anvendelse i mange skovtræarter.

Projektet er et tværfagligt samarbejde mellem forskere i henholdsvis skovgenetik og dronebaseret fjernmåling fra Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Derved udveksles nye kompetencer på tværs af faggrænser. Læs mere her.