Opgørelse af skov og natur med droner for praksis og forskning


Den teknologiske udvikling indenfor kunstig intelligens, remote sensing og droner kalder på nyttiggørelse i forhold til skovbrugsforskning og praksis. De aktivt dyrkede skoves løbende træproduktion, CO2-effekt og sundhed bliver mere og mere vigtig at kunne opgøre og følge – både for at udvikle praksis i den rigtige retning og for at dokumentere indsatsen og effekterne af forskellige alternativer. Det kan fx være i forhold til ejere, certificering og myndigheder. Den teknologiske udvikling bliver ikke taget i brug medmindre ”nogen” – med erfaring og viden om den nye teknologi, skov og skovdyrkning kobler områderne sammen med fokus på nyttiggørelse. I projektgruppen har vi de relevante erfaringer og viden, der skal til for at bringe skovopgørelse frem til et nyt niveau for præcision og omkostningseffektivitet, der nu er inden for rækkevidde.

Udviklingen i dette projekt kobles til det GHBF-støttede og IUFRO (Int. Union of Forest Research Organizations) tilknyttede projekt på Bornholm (‘Fremtidens mosaikskov’), som allerede er sat i værk.

Dertil inddrages også andre relevante lokaliteter i Danmark og Verden – med fokus på steder, hvor der er iværksat demonstrationsforsøg vedr. muligheder og begrænsninger i den aktive skovdyrkning for en bæredygtig og grøn omstilling af vore samfund.