Borreby Herregårdshave – renovering af lindetræalléer og lindelysthuse


Barokhave på Borreby – renovering af lindealléer og lindelysthuse.
Borreby Herreborg er opført af kansler Johan Friis i 1556, som et svært forsvarsværk, omgivet af dobbelt voldgrav. Haven omkring borgen har undergået forandringer gennem tiden, oftest i forbindelse med ombygninger af hovedhuset, men meget markant er haven præget af de storslåede lindealléer, som blev plantet i slutningen af 1700-tallet og som knyttede sig til den barokhave, der blev etableret på dette tidspunkt. De statelige træer danner lange, lige linier langs voldgravene, storslåede rum mellem de store parterreplæner, hvor 2 store såkaldte ’lindelysthus’-lignende elementer står – cirkulære plantninger af lindetræer. Her kunne man nyde selskabelighed i træernes liflige skygge og
lindeblomsternes duft.
De dobbelte lindetræs-rækker fremstår i dag tydeligt, men med en anseelig alder, og renoveringen vil styrke og tydeliggøre barokhavens bærende elementer af lindetræer.
De gamle træer er hjemsted for en række flagermusearter og et rigt fugle- og dyreliv udspiller sig i og omkring lindetræerne.
En gåtur mellem træerne, der spejler sig i voldgravene, er livgivende, året rundt.

Bevilget beløb: 390.000 kr.


www.borrebygods.dk