Forfatter: admin

 • Honningsvampes rolle i skovøkosystemet i Danmark

  Honningsvampes rolle i skovøkosystemet i Danmark

  Kortlægning af honningsvamp forekomst i 5-8 skovbevoksninger, fortrinsvis løvskove, hvor træernes sundhed gennem flere år har været påvirket af svækkelsesfaktorer. Der indsamles frugtlegemer, men også taget prøver af træer, jord og stød, hvorfra der ekstraheres DNA, som vil blive analyseret med Illuminaeller PacBio long-read sequencing. Om muligt isoleres mikroorganismer fra rødder på sundetræer og deres…

 • Orkidéers mikrobiom i skov og natur

  Orkidéers mikrobiom i skov og natur

  Halvdelen af de danske orkidéer er i tilbagegang, og for at sikre at vores orkidéer kan overleve på lang sigt i danske skove og andre naturtyper, er der behov for viden og bevaringsstrategier, der tager højde for orkidéernes afhængighed af specifikke svampe og andre mikroorganismer. I GBHF projekterne ”DNA fra sjældne arter i jord 1…

 • Udvikling af klimarobust grandis og douglasgran

  Udvikling af klimarobust grandis og douglasgran

  Projektet vil teste klimarobustheden og tørketilpasningspotentialet for to af de mest produktive nåletræarter i dansk skovbrug; grandis og douglasgran. Ved hjælp af årringsanalyser på materiale fra samme lokalitet med de to arter, vil det bl.a. blive undersøgt, hvordan de to arters vækst blev påvirket under- og efter den rekordtørre tørke i 2018 og specielt om…

 • Naturlig holdbarhed: Hvad kan træer lære os om træbeskyttelse?

  Naturlig holdbarhed: Hvad kan træer lære os om træbeskyttelse?

  Dette projekt finder inspiration til nye måder at beskytte træ i udendørs miljø mod nedbrydning fra eksperterne selv: de levende træer. Mange træarter indlejrer kernestoffer i stammens midte, der gør materialet modstandsdygtigt over for rådangreb. Projektet vil anvende mikrospektrokopi til at kortlægge kemiske ændringer i cellevæggene i eg (Quercus robur L.) og lærk (Larix decidua…

 • Eg – en vigtig art i fremtidens skove

  Eg – en vigtig art i fremtidens skove

  Arealet med eg er næsten fordoblet i de danske skove i løbet af de seneste 30 år. Dette skaber behov for mere viden om arten, specielt med hensyn til hvordan klimaforandringerne vil indvirke på træerne. Da specielt sommertørke ventes at blive mere hyppig og potentielt skadelig for træernes sundhed og vækst, undersøger projektet det træ…

 • Kerne-mikrobiomer i danske skovtræer

  Kerne-mikrobiomer i danske skovtræer

  Vores skovtræer er under øget pres på grund af globale klimaforandringer. Træer har lange generationstider og tilpasning til nye klimatiske forhold igennem naturlig selektion kan tage mange år. Men planter, herunder træer, er hjemsted for tusinder af mikroorganismer og studier har vist, at disse kan have en positiv effekt på plantefitness. Især for træer, er…

 • Borreby Herregårdshave – renovering af lindetræalléer og lindelysthuse

  Borreby Herregårdshave – renovering af lindetræalléer og lindelysthuse

  Barokhave på Borreby – renovering af lindealléer og lindelysthuse.Borreby Herreborg er opført af kansler Johan Friis i 1556, som et svært forsvarsværk, omgivet af dobbelt voldgrav. Haven omkring borgen har undergået forandringer gennem tiden, oftest i forbindelse med ombygninger af hovedhuset, men meget markant er haven præget af de storslåede lindealléer, som blev plantet i…

 • Illustrationer til bogprojekt om gamle danske æblesorter

  Illustrationer til bogprojekt om gamle danske æblesorter

  I forbindelse med bogprojektet om gamle danske æblesorter, som er støttet af fonden, søges om midler til udarbejdelse af håndmalede, botaniske tegninger af ca. 100 æblesorter til brug i bogen. Botanisk illustration er en anerkendt teknik, hvor frugtsorter tegnes efter friske frugter, hvilket er den absolut bedste og mest naturtro måde at gengive æblesorter på.…

 • Formidling af naturoplevelser og indgang til Kattrup Vildnis

  Formidling af naturoplevelser og indgang til Kattrup Vildnis

  Formidlingsprojektet indeholder elementer for at øge gæsternes oplevelse i Kattrup Vildnis: en informationsplads, en oplevelsessti og en udstilling i ”Naturens Hus”. Lave stenmure omkranser samlingsstedet, en ovale plads med orienteringsskilte og hjemmehørende træer samt adgangsvej til en 350m lang boardwalk. Oplevelsesstien traversere mosen med dens biodiversitet og giver forbindelsen til Kattrup Vildnis. Ved hjælp af…

 • Det Grønlandske Arboret IV – komplettering af registreringer

  Det Grønlandske Arboret IV – komplettering af registreringer

  Gennem en årrække har vi med støtte fra GBHF arbejdet for at registrere træerne i det Grønlandske Arboret, således at samlingen kan benyttes til inspiration for træplantere og til brug for videnskabelige studier. Med dette projekt ønsker vi at fortsætte registreringer i den store, nyere del af plantningerne, således at de fleste overlevende plantepartier er…

 • Sundhedsindikatorer i skoven: Undersøgelser af mikrobiomets genetiske sammensætning og funktion

  Sundhedsindikatorer i skoven: Undersøgelser af mikrobiomets genetiske sammensætning og funktion

  Skove er vigtige for omstillingen imod en biobaseret økonomi med reducerede klimaeffekter, og det er essentielt at skovene forbliver sunde og robuste. Undersøgelser viser at det overjordiske mikrobiom kan have en beskyttende effekt og indflydelse på træers sundhed. I dette projekt vil vi indsamle eDNA fra skove og benytte metagenomisk sekventering. Vi vil kigge på…

 • Tørkerobuste egetræer (PanOak)

  Tørkerobuste egetræer (PanOak)

  Dette projekt skal udvikle et redskab til at finde egetræer, som kan modstå ekstreme tørkeår. Vi udnytter, at der er i Sydeuropa findes egearter, som er tilpasset mere tørre år, og som er tæt beslægtede med vore hjemmehørende egearter. Vi bruger træer fra en dansk skov, fra Arboretet og resultater fra andre af vores studier…