Billede - klimarobusthed

Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter

Bidraget den 18. juni 2020

I dette projekt undersøges potentialet til at tilpasse udspring, blomstring, frugtsætning og afmodning til et fremtidigt klima for de seks danske træ- og buskarter rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad, fuglekirsebær, fjeldribs, og ask. Dårlig klimatilpasning i form af for tidligt udspring og blomstring i foråret – eller for sen afmodning i efteråret – kan medføre alvorlige frostskader og manglende frøsætning.

KR. 498.033

Yderligere bevillinger

Billede - Skovdyrkning som fremmer

Skovdyrkning som fremmer sunde asketræer

Bidraget den 18. juni 2020

Gennem de seneste 15 år er det gået voldsomt tilbage for asketræerne i hele Europa. Det skyldes en svamp (Hymenoscyphus fraxineus), som stammer fra Asien. I Asien lever svampen i harmløst samspil med lokale askearter. Men efter den ubevidst blev indslæbt til Europa, har den skabt store problemer. På rekordtid har den spredt sig over […]

KR. 506.000
Billede - Effekten af askefrøplanter

Effekten af askefrøplanters mikrobielle samfund på modstandsdygtighed overfor tørke og asketoptørre

Bidraget den 18. juni 2020

Fremtidens klima i Danmark forventes at blive med stigende temperaturer henover året og om sommeren med perioder med hedebølge og tørke, samt kraftige regnskyl. Det omskiftelige vejr stiller nye krav til den hjemmehørende flora og kan have negativ indflydelse på træers vækst og sundhed. En skovtræart, som almindelig ask (Fraxinus excelsior), der i forvejen er […]

KR. 594.000
Billede Nye arter og frøkilder

Nye arter og frøkilder til klimatilpassede skove – første viden om tilpasning

Bidraget den 18. juni 2020

De markante klimaforandringer kommer nu i løbet af få årtier, hvilket indebærer en risiko for, at flere af vores træarter ikke kan nå at tilpasse sig det nye klima. Derfor er det relevant at undersøge og teste nye frøkilder eller helt nye lovende træarter. Frøkilder og arter der typisk vil blive udvalgt i varmere områder […]

KR. 548.742
Botanisk have billede

Støtte til projektet ”Botanisk Haves plantesamling er i fare”

Bidraget den 21. november 2019

En botanisk have adskiller sig fra en park ved at planterne bærer navne og ved at vi ved – ikke om alle – men dog hovedparten af dem, hvor i naturen de er indsamlet. Disse informationer opbevares elektronisk i en database. Planterne bruges til forskning, undervisning og haven er, naturligvis, et rekreativt åndehul i byen. […]

KR. 1.832.968