Gamle danske æblesorter: Bogudgivelse samler og formidler ny viden om æblesorternes historie

Bidraget den 10. januar 2022

Danske æblesorter er kendte og elskede for deres mangfoldighed i smag, størrelse, farver og former – og ikke mindst for deres helt særlige tilpasning til det danske klima. Gamle æblesorter er ofte forbundet med barndomsminder, – og deres fortælling fletter sig ind i vores kulturhistorie som kan aflæses direkte i deres navne, Degneæble, Pæregaards æble og Mormors æble.

KR. 484.187

Yderligere bevillinger

Opgørelse af skov og natur med droner for praksis og forskning

Bidraget den 10. januar 2022

Den teknologiske udvikling indenfor kunstig intelligens, remote sensing og droner kalder på nyttiggørelse i forhold til skovbrugsforskning og praksis. De aktivt dyrkede skoves løbende træproduktion, CO2-effekt og sundhed bliver mere og mere vigtig at kunne opgøre og følge – både for at udvikle praksis i den rigtige retning og for at dokumentere indsatsen og effekterne […]

KR. 798.000

Øget klimatolerance i skov – forbedring af skovtræers tørkeresistens ud fra dronebaserede målinger

Bidraget den 10. januar 2022

Tørke kan være en alvorlig trussel mod unge skovkulturer og kan også svække ældre træer, og dermed hele skoven. Dette sås i Danmark i 2018 og sådanne ekstreme tørkeperioder forventes at blive hyppigere fremover. En indlysende måde at imødegå den fremvoksende skovs udsathed på er, at der i fremtiden plantes mere tørkeresistente træer. For at […]

KR. 820.000

Avancerede kompositmaterialer af genbrugstræ

Bidraget den 10. januar 2022

Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Det er dog vigtigt at have en fornuftig anvendelse af træ, hvor materialet gør størst mulig nytte efter det er hentet i skoven. Her spiller genanvendelse og genbrug af træmaterialer en central rolle. Dette projekt vil udvikle nye kompositmaterialer […]

KR. 531.751

Kan dansk bøgetræ blive til motorvejsbroer og grønt brændstof?

Bidraget den 10. januar 2022

Træ er en fornybar ressource, som spiller en central rolle i den grønne omstilling af Danmark. Bøgetræ er den største enkeltstående træressource i de danske skove. Dette projekt vil finde nye muligheder at udnytte danskdyrket bøgetræ som råstof i den grønne omstilling af samfundet. Projektet vil både se på potentialet for at skabe holdbare træprodukter […]

KR. 260.805