støjvolde 2019

Plante-insektinteraktioner – biotop potentiale på støjvolde; case Ballerup

Bidraget den 07. maj 2019

Fonden støttede i 2018 et forskningsprojekt, der skulle belyse om specifikke etablerings- og driftstiltag kan medvirke til at øge floradiversitet og rekreationsværdi af støjvolde med udgangspunkt i støjvolde sydøst for Ballerup.

KR. 500.000

Yderligere bevillinger

økologiske rum del II

Levesteder og økologiske fælder for insekter i landbrugslandet, – Økologiske Rum del II

Bidraget den 07. maj 2019

Der er rapporteret en stærk nedgang i mængden af flyvende insekter i europæiske kulturlandskaber over de senere årtier. Det er en udvikling, som har betydning i sig selv, men som også sætter sig spor i bestande af fugle, som lever af store insekter, og dermed for store dele af vildt-fødekæden. Hvor man i Økologiske Rum […]

KR. 625.000
ørslev kloster

Landskabsudvikling ved refugiet Ørslev Kloster

Bidraget den 12. november 2018

Fonden støtter sammen med en række andre fonde og institutioner et omfattende resturerings- og udvikliklingsprojkekt for Ørslev Kloster til 51 mio. kr. Herved fremtidssikres det 800 år gamle nonnekloster, som ligger ved Limfjorden, og som siden 1969 har givet arbejdsro til over 40.000 refugiegæster og 20.000 rekreativt og kulturelt besøgende årligt. Der afholdes over 100 […]

KR. 1.000.000
Christinero gravkammer

Restaurering af den romantiske landskabshave Christinero ved Christiansfeld

Bidraget den 12. november 2018

Fonden støtter indkøb af historiske planter og udførelse af plantearbejde i forbindelse med restaureringen af Christinero, som er en enestående og tidstypisk romantisk have anlagt omkring 1790 af Christina Friedericia von Holstein i tilknytning til hendes gård Favrvraagaard, – herunder lindealléen og gården. Området ejes i dag af Brødremenigheden i Christiansfeld, som har initieret projektet, […]

KR. 500.000
Gammel Estrup

Gammel Estrup Herregårdsmuseum: formidling af herregårdens nyttehave, genopførese af drivhus

Bidraget den 12. november 2018

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum ønsker at formidle historien om den fundamentale betydning planter, urter, frugt og grønt har haft for fødevareproduktionen på herregårdene samt gartnerfagets udvikling fra selvforsyning til handelsgartnerier. Nærværende projekt går ud på at genopføre det drivhus, der i begyndelsen 1900-tallet lå på Gammel Estrup, og som var en del af herregårdens havekompleks […]

KR. 500.000