påv. af sj. orkid. med DNA Jordpr. maj 2015

Påvisning af sjældne orkidearter med DNA fra jordprøver

Bidraget den 30. april 2015

I Danmark findes ca. 35 vilde orkidé arter, som alle er fredede og nogle meget sjældne. Visse arter blomstrer kun med års mellemrum, og kan se ud til at være helt fraværende i lange perioder, for så pludselig at dukke op igen. Dette er muligt, fordi arterne kan overleve i en længere periode i form af underjordiske dele, som lever parasitisk på specifikke svampe og uden at have overjordiske grønne plantedele. Mange orkidé-arters krav til voksested er desuden meget specifikke, og findes derfor (så vidt man ved) i dag kun på meget få lokaliteter i Danmark. Det vil derfor være særlig værdifuldt, hvis vi kan udvikle en DNA-baseret metode, som kan bruges til at påvise hvilke orkide arter, som forekommer på en given lokalitet, blot ud fra en jordprøve. Med en sådan viden vil man kunne tage særlige hensyn i pleje og brug af arealerne.
Analysemetoden kan senere udvides til flere arter og benyttes i forskellige sammenhænge som supplement til traditionelle botaniske registreringer, især for arter som kræver man besøger lokaliteterne på særlige tidspunkter af året og i særlig grad for sjældne arter, som ikke blomstrer hvert år.
Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet.

Se mere om IGN og Arboretet på www.ign.ku.dk.

KR. 600.000

Yderligere bevillinger

RadiMax_GBHF1 (1)

Danske afgrøder med dybere rødder og bedre tørketolerance

Bidraget den 29. april 2015

Mhbp. større robusthed overfor klimaændringer udvikles nye plantesorter indenfor korn, græs og kartofler, med betydeligt dybere rødder.

KR. 1.126.000
plantevalg Østafrika maj 2015

Plantevalg i Østafrika

Bidraget den 29. april 2015

Projektet vil producere en prototype for en hjemmeside portal om plantevalg i Østafrika (’Plantevalg.østafrika’) baseret på et udvalgt område i Kenya.

KR. 800.000
teak thai maj 2015

Teak – de globale landracer

Bidraget den 29. april 2015

Teak er en af de mest kendte og værdsatte træarter i verden. Dette skyldes veddets uovertrufne egenskaber.

KR. 150.000
normannsgran maj 15

Klimatilpasning i træer

Bidraget den 29. april 2015

Projektet vil undersøge en af de genetiske mekanismer, kaldet epigenese, der styrer træers tilpasning til klimaet.

KR. 450.000