Grandis billede_gbhfUdklip

Grandis som konstruktionstræ

Bidraget den 14. april 2021

Mere træ i byggeriet er en vigtig brik af den grønne omstilling af Danmarks byggebranche. Hurtigvoksende og klimarobuste nåletræarter som grandis (kæmpegran, Abies grandis) har et stort potentiale for at øge skovenes produktivitet og levere mere træ til byggeriet. Dette projekt vil dokumentere danskdyrket grandis’ egenskaber som konstruktionstræ. Træ fra grandis-bevoksninger på tværs af Danmark er blevet udvalgt, fældet og opskåret. Dette omfattende forsøgsmateriale vil blive sorteret ved visuel styrkesortering og dets mekaniske egenskaber bestemt i henhold til europæiske standarder. Disse data vil blive sammenholdt med indhentet viden om dyrkningspraksis og vækstforhold i bevoksningerne for at kunne optimere dyrkningen af grandis til brug i byggeriet.

KR. 708.000

Yderligere bevillinger

Rødel billede_gbhg

Kortlægning og mobilisering af genetisk variation i dansk rødel

Bidraget den 14. april 2021

Rødel (Alnus glutinosa) er en hjemmehørende træart, vildtvoksende overalt i Danmark. Et vigtigt levested for mange organismer og populær blandt fuglene, der spiser dens frø om vinteren og bruger træerne til redehuller. I skovbruget har den været anset som ubetydelig kun voksende, hvor andre træarter ikke kunne gro. Det har medført få studier af rødel, […]

KR. 665.500
Skovskolen billede Udklip

Vidensbank for erhvervsuddannede arborister og træplejere

Bidraget den 14. april 2021

Ideen med dette projekt er at udarbejde en platform, der virker som en vidensbank ved at samle det nuværende undervisningsmateriale for arborister ét sted samt sikre, at materialet kan anvendes af elever med dyslexi, eller som har svært ved at læse. Den primære målgruppe for projektet er skov-og naturteknikkere med specialet arborist, AMU-kursister og personer, […]

KR. 818.434
RenoveringafH

Renovering af Holsteinborgs victorianske have

Bidraget den 26. november 2020

I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i […]

KR. 618.000
Gammelestrupbillede

Genopretning af Gammel Estrups park

Bidraget den 26. november 2020

Gammel Estrups parkanlæg er skabt i 1720’erne og de ældste dele, lindealléen og hækken, definerer stadig anlægget. Begge dele trænger i høj grad til en bevarende beskæring, så denne vigtige kulturarv kan blive bevaret for eftertiden. Projektet kan følges på www.gammelestrup.dk

KR. 350.000