RenoveringafH

Renovering af Holsteinborgs victorianske have

Bidraget den 26. november 2020

I Holsteinborg herregårdshave findes der i dag rester af den victorianske køkkenhave Arcadia. Gamle kort og beskrivelser viser, at haven er anlagt i midten af 1800-tallet, hvor det var normen at have en køkkenhave på herregårdens jorde, men i dag er Arcadia haven på Holsteinborg et af de få bevarede anlæg af denne type i Danmark og er derfor en enestående kulturarv i havekunsten, som fortæller om herregårdens daværende selvforsyning ved dyrkning af frugt og afgrøder. Restaureringen af den victorianske køkkenhave har særligt fokus på plante-og vækstmæssige forhold, så havens større dyrkningsemner med bl.a. frugtlund genskabes, de oprindeligt anlagte dyrkningsparceller tydeliggøres ved opdeling med stier/grønne kiler og den helt centrale nord-sydgående kørevej, mellem kirsebærtræerne, genskabes for på den måde at bevare haven for eftertiden.

KR. 618.000

Yderligere bevillinger

Gammelestrupbillede

Genopretning af Gammel Estrups park

Bidraget den 26. november 2020

Gammel Estrups parkanlæg er skabt i 1720’erne og de ældste dele, lindealléen og hækken, definerer stadig anlægget. Begge dele trænger i høj grad til en bevarende beskæring, så denne vigtige kulturarv kan blive bevaret for eftertiden. Projektet kan følges på www.gammelestrup.dk

KR. 350.000
fostbotaniskhave

Genopretning af Danmarks ældste Forstbotaniske Have

Bidraget den 26. november 2020

Forstbotanisk Have i Charlottenlund hører til Danmarks natur-og kulturarv og betragtes af mange som et nationalt klenodie. Haven blev anlagt på foranledning af Kong Christian VII med det formål at plante træer og buske fra hele verden for at se, om de egnede sig til at genopbygge de danske skove. Dette projekt indeholder udarbejdelse af […]

KR. 350.000
InNovabillede

Fremtidens mosaikskov – bornholmsk lokalitet i globalt netværk af demonstrationsforsøg

Bidraget den 26. november 2020

Bæredygtigt og aktivt forvaltede skove og landskaber er blandt de mest kraftfulde og omkostningseffektive redskaber, som vi råder over til at håndtere CO2-problemetog bæredygtighedsudfordringen i det hele taget. I projektet om fremtidens mosaikskov påbegynder vi i Bodilsker og Poulsker Plantager på Bornholm etableringen af danske demonstrationsforsøg med det formål at skab en stærkere platform for […]

KR. 840.000
Billede - klimarobusthed

Klimarobusthed i frøkilder af danske træ og buskarter

Bidraget den 18. juni 2020

I dette projekt undersøges potentialet til at tilpasse udspring, blomstring, frugtsætning og afmodning til et fremtidigt klima for de seks danske træ- og buskarter rød kornel, kvalkved, dunet gedeblad, fuglekirsebær, fjeldribs, og ask. Dårlig klimatilpasning i form af for tidligt udspring og blomstring i foråret – eller for sen afmodning i efteråret – kan medføre […]

KR. 498.033