indsmlig af frugtlegemer i Skotland

DNA baserede teknikker til forskning i nye alvorlige skadevoldere på træer.

Bidraget den 25. november 2013

De danske træer og skove trues af en række alvorlige skadevoldere, og risikoen for angreb af nye skadevoldere anses for stigende.

KR. 580.000

Yderligere bevillinger

4.2 Ny qPCR-maskine

Opgradering af DNA laboratorium.

Bidraget den 25. november 2013

Udstyr til påvisning og analyse af nye alvorlige skadevoldere på træer.

KR. 320.000
Abeis-Slægten

Genetisk resistens mod to nye alvorlige skadevoldere i Abies-slægten.

Bidraget den 25. november 2013

Podninger i normannsgran frøplantage. Der ses meget store forskelle i skader fra træ til træ – fra næsten dødt til stor set uskadt.

KR. 450.000
krydsning af træer

Nyt forsknings- og forsøgsmateriale via krydsning af træer i Aboretet.

Bidraget den 25. november 2013

Ved at krydse forskellige træarter vil vi undersøge om hybrider kan give forøget vækst og dermed større biomasseproduktion.

KR. 400.000
Træforsyning Sydøst Sulawesi

Frø og planteskole på Sulawesi.

Bidraget den 25. november 2013

Videnformidling om decentral træforsyning – udvikling og afprøvning i praksis i Sydøst Sulawesi i Indonesien.

KR. 1.100.000