Info Kongens minde

Kongenshus Mindepark informationssystem.

Bidraget den 17. november 2014

Der tilstræbes et informationssystem på samme høje niveau, og herunder digital formidling, som Naturstyrelsen og Friluftsrådet med succes har etableret flere steder rundt om i Danmark.

KR. 250.000

Yderligere bevillinger

130313 kvæggræsningen fremmer udvikling af bundvegetation og hæmmer tilgroningen med birk

Skovselskabet Poulsker Aps.

Bidraget den 14. november 2014

Nærværende projekt har som formål, at analysere mulighederne for flersidig anvendelse og beskyttelse af øvre Øle å, Bornholm, komplekset med dets natur- og kulturhistoriske kvaliteter og rekreative værdier. Formålet er gennem dialogbaseret samarbejde med lokale aktører, at udarbejde et katalog af muligheder, der kan danne baggrund for en samlet strategi for bevaring og benyttelse af Øvre Øle å komplekset.

KR. 355.300
dsoog

Danish Society of Open Gardens

Bidraget den 06. november 2014

Ved at skabe større kendskab til de danske haveskatte, byde indenfor i haverne og være med til at give inden- og udenlandske turister positive oplevelser, skaber vi også et incitament for ejerne, til at tilgodese den kulturarv, de er i besiddelse af eller som de administrerer. Og det fører givet vis til bedre vedligeholdelse, haveturisme og igangsættelse af nicheerhverv, som støtter op om de udendørs sanseoplevelser.

KR. 200.000
indsmlig af frugtlegemer i Skotland

DNA baserede teknikker til forskning i nye alvorlige skadevoldere på træer.

Bidraget den 25. november 2013

De danske træer og skove trues af en række alvorlige skadevoldere.

KR. 580.000
4.2 Ny qPCR-maskine

Opgradering af DNA laboratorium.

Bidraget den 25. november 2013

Udstyr til påvisning og analyse af nye alvorlige skadevoldere på træer.

KR. 320.000