Ansøg

Ansøgninger til Fonden

Næste ansøgningsrunde er til efteråret 2022. Ansøgningsrunden er åben fra d. 30. august 2022 til d. 30. oktober 2022. Ansøgninger afgives elektronisk nedenfor:

Ansøg her

Der forventes en informativ velbegrundet ansøgning med budget, samt oplysning om hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Modtages støtte fra anden side, vil en overskydende bevilling fra Fonden blive reduceret.
Tildeles midler, forventes disse anvendt indenfor to år fra bevillingen. I modsat fald forbeholder Fonden sig retten til at tilbagetrække bevillingen uden yderligere varsel.

I tilfælde af bevilling udbetales beløbet som udgangspunkt via NemKonto efter der er modtaget en udbetalingsanmodning, samt et regnskab og fakturaer.