Ansøg

Ansøgninger til Fonden

Næste ansøgningsrunde er i efteråret 2020. Ansøgningsrunden er åben fra d. 1. september 2020 til d. 15. oktober 2020. Ansøgninger afgives elektronisk nedenfor:

Ansøg her

Der forventes en informativ velbegrundet ansøgning med budget, samt oplysning om hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Modtages støtte fra anden side, vil en overskydende bevilling fra Fonden blive reduceret.
Tildeles midler, forventes disse anvendt indenfor to år fra bevillingen. I modsat fald forbeholder Fonden sig retten til at tilbagetrække bevillingen uden yderligere varsel.