Formål og ledelse

Fonden blev oprettet i 1977 af grosserer Godfred Birkedal Hartmann.

Forskningsfondens almennyttige formål søges opfyldt ved:

  • at yde støtte til forskning inden for gartneri-, landbrugs- og skovbrugserhvervet.
  • at yde støtte til institutioner med botaniske haver, aboreter m.v.
  • at yde støtte til, genopretning og vedligeholdelse af natur og grønne arealer af særlig landskabelig værdi.
  • at yde støtte til den danske kulturarv, f.eks. ved at bidrage til genopretning af grønne områder og parkanlæg på danske slotte og herregårde.

Ydet støtte skal således have et almennyttigt/almenvelgørende formål. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, hvor formålet er studiestøtte-, rejser eller ophold.

Bestyrelse:

  • Formand Læge Niels Hartmann.
  • Næstformand advokat Michael Budtz, advokatfirmaet Kromann Reumert.
  • Medlem Mette Christensen, vicepræsident Sø- og Handelsretten.
  • Medlem Otto Reventlow, direktør International Woodland Company.

Administrator:

  • Fondskoordinator Emilie Beck Vestergaard

Revisor:

  • Danske Bank, Forvaltningsafdelingen.

Cialis 5 mg (Cialis Daily) – conosciuto come la pillola del fine settimana, è una delle soluzioni più efficaci per gli uomini con disfunzione erettile. Per essere sempre sicuro della tua virilità, hai solo bisogno di comprare Cialis 5 mg generico, un prodotto certificato dalla società indiana che è assolutamente identico nella composizione e nell’azione al prodotto di marca. Nella nostra farmacia, il farmaco https://sicurofarmacia.com/comprare-cialis-5mg-online è disponibile per l’acquisto online e senza prescrizione medica. Il prezzo è più basso se si acquista una confezione grande.