Kontakt os

Fonden kan kontaktes via administrator

Anja Bruun Kristensen
Fondenes Hus Otto Mønstedsgade 5
1571 København V
Telefon: +45 26 14 28 11

Mail: abk[at]bikubenfonden.dk

www.gbhf.dk
SE. Nummer: 27 77 33 70
Bankforbindelse: Danske Bank.

Ansøgninger til Fonden

Ansøgninger kan først afgives efter 15. februar 2020 og da elektronisk efter instruktion på nærværende hjemmeside.
Der forventes en informativ velbegrundet ansøgning, med budget, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt støtte fra anden side. Modtages støtte fra anden side, vil en overskydende bevilling fra Fonden blive reduceret.
Tildeles midler, forventes disse anvendt indenfor to år fra bevillingen. I modsat fald forbeholder Fonden sig retten til at tilbagetrække bevillingen.
Der findes ingen fortrykte ansøgningsskemaer.