Alle projekter

påv. af sj. orkid. med DNA Jordpr. maj 2015

Påvisning af sjældne orkidearter med DNA fra jordprøver

Bidraget den 30. april 2015

Formålet med projektet er at udvikle en metode, der kan påvise forekomsten af sjældne orkidé-arter ud fra deres DNA spor i en jordprøve.

KR. 600.000
RadiMax_GBHF1 (1)

Danske afgrøder med dybere rødder og bedre tørketolerance

Bidraget den 29. april 2015

Mhbp. større robusthed overfor klimaændringer udvikles nye plantesorter indenfor korn, græs og kartofler, med betydeligt dybere rødder.

KR. 1.126.000
plantevalg Østafrika maj 2015

Plantevalg i Østafrika

Bidraget den 29. april 2015

Projektet vil producere en prototype for en hjemmeside portal om plantevalg i Østafrika (’Plantevalg.østafrika’) baseret på et udvalgt område i Kenya.

KR. 800.000
teak thai maj 2015

Teak – de globale landracer

Bidraget den 29. april 2015

Teak er en af de mest kendte og værdsatte træarter i verden. Dette skyldes veddets uovertrufne egenskaber.

KR. 150.000
normannsgran maj 15

Klimatilpasning i træer

Bidraget den 29. april 2015

Projektet vil undersøge en af de genetiske mekanismer, kaldet epigenese, der styrer træers tilpasning til klimaet.

KR. 450.000
field biology (531x800)

Field Biology

Bidraget den 29. april 2015

Denne internationalt værdsatte, elektroniske “håndbog” i biologiske feltundersøgelser oversættes og udgives nu på fransk, spansk og tysk.

KR. 361.800
Info Kongens minde

Kongenshus Mindepark informationssystem.

Bidraget den 17. november 2014

Der tilstræbes et informationssystem på samme høje niveau, og herunder digital formidling, som Naturstyrelsen og Friluftsrådet med succes har etableret flere steder rundt om i Danmark. Når de besøgende bevæger sig rundt på den 1.200 ha store fredede hede ad vandreturene, der fører frem til 13 lokaliteter af særlig natur- og kulturhistorisk interesse, er der […]

KR. 250.000
130313 kvæggræsningen fremmer udvikling af bundvegetation og hæmmer tilgroningen med birk

Skovselskabet Poulsker Aps.

Bidraget den 14. november 2014

Nærværende projekt har som formål, at analysere mulighederne for flersidig anvendelse og beskyttelse af øvre Øle å, Bornholm, komplekset med dets natur- og kulturhistoriske kvaliteter og rekreative værdier. Formålet er gennem dialogbaseret samarbejde med lokale aktører, at udarbejde et katalog af muligheder, der kan danne baggrund for en samlet strategi for bevaring og benyttelse af Øvre Øle å komplekset.

KR. 355.300
dsoog

Danish Society of Open Gardens

Bidraget den 06. november 2014

Ved at skabe større kendskab til de danske haveskatte, byde indenfor i haverne og være med til at give inden- og udenlandske turister positive oplevelser, skaber vi også et incitament for ejerne, til at tilgodese den kulturarv, de er i besiddelse af eller som de administrerer. Og det fører givet vis til bedre vedligeholdelse, haveturisme og igangsættelse af nicheerhverv, som støtter op om de udendørs sanseoplevelser.

KR. 200.000
indsmlig af frugtlegemer i Skotland

DNA baserede teknikker til forskning i nye alvorlige skadevoldere på træer.

Bidraget den 25. november 2013

De danske træer og skove trues af en række alvorlige skadevoldere.

KR. 580.000
4.2 Ny qPCR-maskine

Opgradering af DNA laboratorium.

Bidraget den 25. november 2013

Udstyr til påvisning og analyse af nye alvorlige skadevoldere på træer.

KR. 320.000
Abeis-Slægten

Genetisk resistens mod to nye alvorlige skadevoldere i Abies-slægten.

Bidraget den 25. november 2013

Podninger i normannsgran frøplantage. Der ses meget store forskelle i skader fra træ til træ – fra næsten dødt til stor set uskadt.

KR. 450.000