Rohdodendrom: Klimatilpasning.


Rhododendrom er en favorit i klassiske haver, men er også fascinerende ud fra en plantegeografiskbetragtning.

Slægten rummer omkring 800 arter og spreder vidt fra arktiske Grønland til det tropiske Indonesien.

Dette projekt forsøger at komme tættere på en forståelse af de faktorer, som styrer udbredelsen af en række arter indenfor slægten, og baserer sig på de ca. 100 arter som findes i Aboretet i Hørsholm.

Projektet handler om sammenhænge mellem fylogeni ( arternes slægtskab ) fænologi ( timing af planternes livsprocesser ) og arternes frosttolerancer. Vi forsøger at påvise om planternes tilpasningsevne og frosttolerance hænger sammen med tidspunktet for panternes aktive vækst, eller om de snarere skulle være styret af planternes genetiske tilhørsforhold. De foreløbige resultater tyder på at det snarere er genetikken og oprindelsesstedet, som afgør planternes succes i Aboretet.

Vil du se mere om Skov & Landskab gå til: http://sl.life.ku.dk