Glorup Gods, realisering af helhedsplan.


Formålet er at gøre parken og det omkringliggende landskab fysisk og visuelt mere tilgængeligt.

Det betyder nye tiltag og anvendelsesmuligheder for parken og omgivelserne omkring hovedbygning og avlsgård. Herunder indgår en ny ankomst til Glorup, genindførelse af nedlagte stier og broer, en renovering og fornyelse af parkens hovedelementer vand, beplantning og oplevelser. Udførelsen vil tilpasse sig historien og tilpasse sig til nutiden.

Renovering af vandelementerne omfatter i første omgang en kortlægning af stemmeværkerne, renovering af spejlbassinet inklusiv stenkanter, samt en oprensning og reetablering af Kaninø søen og Dyrehavedammen. Om muligt reetableres stemmeværkerne i forbindelse med spejlbassin, sø og dam. Områdets sydlige søer indgår ikke i det aktuelle projekt.

Vil du se mere om Glorup gods se:http://glorupgods.dk/