Træplantninger på Grønland.


Grønland er fra naturens hånd næsten træløst, bortset fra isolerede lave bevoksninger af pil og birk.

Imidlertid er der meget der tyder på, at det er Grønlands beliggenhed, langt fra kontinenternes skovområder, der har bevirket at skovene ikke er indvandret efter istiden. Eksperimentelle træplantninger på Grønland startede for ca. 50 år siden. En række arter har overlevet, og plantningerne udvikler sig langsomt til sluttede bevoksninger.

Det mildere klima har bevirket at træerne gradvist er begyndt at vokse hurtigere, og det bliver mere relevant at overveje potentialet for trævækst i det sydlige Grønland. I sommeren 2013 starter vi opmålinger af “Det Grønlandske Aboret” i Narsarsuaq for at få en oversigt over hvilke arter, der udvikler sig godt og forventes at få større potentiale fremover. Resultaterne vil være interessante ikke blot for det grønlandske samfund, men også for den del af skovforeningen, som beskæftiger sig med trælinie-studier.

Vil du se mere om Skov & Landskab gå til: http://sl.life.ku.dk