Danish Society of Open Gardens


Haveturisme er en nicheturisme, der er vokset kraftigt i dele af Europa. Englands 3.500 besøgshaver modtager årligt 16 millioner besøgende, Tyskland har en veludviklet haveturisme, og Sverige har, specielt i de senere år, skabt en ny platform gennem sine historiske haver. Cecilia Liljedahl fra Swedish Society of Public Parks and Gardens holder i år den 6. konference om haveturisme.

Besøgshaverne har rigtig mange besøgende, hvilket har inspireret os til stiftelsen af DSOG.

For også i Danmark er der et oplevelsesmæssigt udviklingspotentiale. Vi har mindst 280 åbne historiske haver, men det er vedligeholdelseskrævende og udgør en omfattende driftsudgift. Realdania  har støttet en lang række danske haver, men der er stadig et stort potentiale af botaniske haver, samlerhaver, museumshaver, præstegårdshaver, private og herregårdshaver, som “lever i det skjulte”, men som kan fortælle spændende, romantiske og drastiske historier, og give stor glæde og afstresning til sin beskuer og besøgende.

Vil du se mere om Danis Society of Open Gardens se: www.danishgardens.dk