Danske afgrøder med dybere rødder og bedre tørketolerance


Radimax-projektet forsøger at imødekomme de markante udfordringer, klimaændringerne i disse år påfører planteproduktionen. Målet er at udvikle nye sorter indenfor hvede, byg, græs og kartofler, der har op til 30% dybere rødder end eksisterende sorter. Hypotesen er, at dybere rodvækst vil give bedre tørketolerance og bedre næringsstofoptagelse og dermed sikre en mere robust planteproduktion.

Der er i dag meget begrænset viden om, hvilke genetiske faktorer, der styrer rodvækst. Det vil RadiMax søge at råde bod på. Forskere og forædlere fra Aarhus, Aalborg og Københavns Universiteter vil sammen med fire danske planteforædlingsfirmaer, Nordic Seed, Sejet Planteforædling, DLF og LKF-Vandel screene hundredvis af nye sorter for dyb rodvækst. Der etableres et omfattende forsøgsanlæg, der under naturtro betingelser muliggør præcise observationer af de enkelte sorters rodudvikling, samtidig med, at der selekteres for de bedste. Sammenholdt med DNA-profiler for de pågældende sorter, kan forskerne udvikle en model, som forædlerne kan bruge til at forudsige en ny sorts potentiale for dyb rodvækst ud fra en simpel DNA-test.

Projektet løber frem til 2019. Udover G. B. Hartmanns Familiefond har InnovationsFonden og PlanDanmark støttet projektet.

Vil du vide mere om DLF – Trifolium, klik ind på: httt://www.dlf.dk