Plantevalg i Østafrika


Plantevalg.østafrika’s formål er at gøre brugervenlig information om kvalitet tilgængelig for træplantning i Østafrika. Træplantning er et centralt emne for samfundene i Østafrika både for udvikling af landbruget og for genopretning af biodiversitet og vandforsyningen til befolkningen i byerne. Landbruget er domineret af små subsistenslandbrug, hvor omlægning af driften til indtægtsgivende afgrøder af blandt andet frugt, løvfoder, gødskningstræer og træprodukter kan bidrage til at hjælpe bønderne ud af fattigdommen. Biodiversitet og vandforsyningen kan genoprettes ved at genskabe skovene i bjergområderne. Succes på længere sigt for disse træplantningsinitiativer forudsætter en viden om, hvilke træarter og hvilke frøkilder, der er de bedst egnede. Plantevalg.østafrika vil hovedsagelig henvende sig til alle de forskellige organisationer, der enten støtter små landbrugere eller støtter naturgenopretning. Vores mål er at producere anbefalinger, der er specifikke for skovområderne i Kenya og samtidig uddrage generelle anbefalinger om, hvorledes en vidensportal kan udvides til at gælde hele Østafrika.
Projektet består af en række delmål, der til sammen vil gøre det muligt, at producere en generel prototype for en Plantevalg.østafrika portal.
Arbejdet udføres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet i samarbejde med World Agroforestry Centre og det nationale Træfrøcenter i Kenya.

Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk