Teak – de globale landracer


Danmark har med udgangspunkt i Arboretet i Hørsholm spillet en betydelig rolle i teak-forskning gennem tiderne, og forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) har for nylig publiceret den første samlede molekylærgenetiske analyse af teak fra hele artens naturlige udbredelsesområde. Et udbredelsesområde der spænder fra det sydvestlige Indien over det nordøstlige Indien, til Myanmar og videre til Thailand og Laos. Studiet viste et meget stærkt genetisk mønster og store forskelle i den genetiske diversitet afhængig af hvor i udbredelsesområdet teaken kommer fra.
For godt 100 år siden indførte man teak til Afrika og Latinamerika med henblik på at producere det værdifulde træ i disse egne. Via denne indførsel og efterfølgende naturlig såvel som menneskelig selektion er der opstået såkaldte landracer af teak. Det vil sige at teak fra forskellige områder i disse regioner har deres egne særtræk og bestemte egenskaber. Der vides dog meget lidt om hvorfra i det naturlige udbredelsesområde disse landracer stammer. Eksempelvis om teak i Panama stammer fra Indien eller Thailand? Nærværende projekt vil afdække disse spørgsmål om oprindelse som har været diskuteret i årtier.

Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk