Påvisning af sjældne orkidearter med DNA fra jordprøver


I Danmark findes ca. 35 vilde orkidé arter, som alle er fredede og nogle meget sjældne. Visse arter blomstrer kun med års mellemrum, og kan se ud til at være helt fraværende i lange perioder, for så pludselig at dukke op igen. Dette er muligt, fordi arterne kan overleve i en længere periode i form af underjordiske dele, som lever parasitisk på specifikke svampe og uden at have overjordiske grønne plantedele. Mange orkidé-arters krav til voksested er desuden meget specifikke, og findes derfor (så vidt man ved) i dag kun på meget få lokaliteter i Danmark. Det vil derfor være særlig værdifuldt, hvis vi kan udvikle en DNA-baseret metode, som kan bruges til at påvise hvilke orkide arter, som forekommer på en given lokalitet, blot ud fra en jordprøve. Med en sådan viden vil man kunne tage særlige hensyn i pleje og brug af arealerne.
Analysemetoden kan senere udvides til flere arter og benyttes i forskellige sammenhænge som supplement til traditionelle botaniske registreringer, især for arter som kræver man besøger lokaliteterne på særlige tidspunkter af året og i særlig grad for sjældne arter, som ikke blomstrer hvert år.
Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet.

Se mere om IGN og Arboretet på www.ign.ku.dk.