Allanblackia stuhlmannii – en ny planteolie art i Østafrika, 2016-2017


Allanblackia stuhlmannii er en af flere arter af Allanblackia som gror I det ækvatoriale Afrika og som producerer frø med et meget værdifuldt indhold af olie. Traditionelt har landmænd ladet de fleste træer af denne art stå, når de har ryddet skov til landbrug. Frøene opkøbes fra bønderne, og udvinding af frø olien sker centralt på et raffinaderi. På grund af stor efterspørgsel og dermed potentiel markedsudvikling har en gruppe af interessenter fra forskning, udvikling og erhvervs livet siden 2005 lanceret et fælles projekt for at støtte dyrkning af arten på landbrugsarealer af småbønder. Et konkret problem ved dyrkning er at arten er særbo dvs. med han og hunblomster på forskellige træer. Landmændene fælder ofte hantræerne med det resultat at bestøvningsafstanden bliver lang og man får dårlig frugtsætning på hun-træerne. Første del af projektet belyser konsekvenserne af fjernelse af han-træer. Anden del af projektet belyser landmændenes reelle interesse for plantning af Allanblackia, hvor arten konkurrerer med en række andre træarter for eksempel kryddernellike, kanel og en række frugttræer.

Arbejdet udføres ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet med tilknytning til Arboretet i Hørsholm. Vil du vide mere om IGN og Arboretet, se www.ign.ku.dk

Foto: Blomster af olietræet Allanblackia sthulmannii